Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Sekretariat przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz wydaje zaświadczenia.

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. 

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
ul. Polna 3
23-400 Biłgoraj