mgr Adam Przytuła
e-mail: dyrektor@zslbilgoraj.pl

mgr Robert Wesołowski
e-mail: r.wesolowski@zslbilgoraj.pl

mgr inż. Tomasz Maternowski
e-mail: t.maternowski@zslbilgoraj.pl

mgr Katarzyna Małek
e-mail: k.malek@zslbilgoraj.pl

Elżbieta Studnicka
e-mail: e.studnicka@zslbilgoraj.pl

mgr inż. Zbigniew Taczała
e-mail: z.taczala@zslbilgoraj.pl