Przewodniczący – Grażyna Bielak

Z-ca Przewodniczącego – Leszek Michalec

Skarbnik – Sebastian Zych

Sekretarz – Marta Rogowska

Przewodniczący – Marta Ksiądz

Członek – Iwona Kraczek

Członek – Małgorzata Lodowska