Barbara Serafin
e-mail: dyrektor@zslbilgoraj.pl

Sławomir Magdziarz
e-mail: s.magdziarz@zslbilgoraj.pl

Robert Wesołowski
e-mail: r.wesolowski@zslbilgoraj.pl

Katarzyna Małek
e-mail: k.malek@zslbilgoraj.pl

Elżbieta Studnicka
e-mail: e.studnicka@zslbilgoraj.pl

Zbigniew Taczała
e-mail: z.taczala@zslbilgoraj.pl