Przedmioty zawodowe

Jacek Palikot

Janusz Iwańczyk

Sławomir Magdziarz

Wiesław Duńko

Wiesław Duńko

Barbara Magdziarz

Sławomir Magdziarz

Kamila Zięba

Agata Kowal

Dorota Olik

Tomasz Lautenszleger

Barbara Magdziarz

Jacek Palikot

Robert Wesołowski

Tomasz Maternowski

Wiesław Duńko

Janusz Iwańczyk

Tomasz Maternowski

Kamila Zięba

Wiesław Duńko

Janusz Iwańczyk

Tomasz Lautenszleger

Sławomir Magdziarz

Tomasz Maternowski

Jacek Palikot

Przedmioty ogólnokształcące

Anna Zań

Monika Gardiasz

Agnieszka Leszczyńska

Agata Kowal

Dorota Olik

Agnieszka Polańska-Głowala

Agnieszka Cich

Dorota Olik

Katarzyna Motek

Katarzyna Motek

Agnieszka Bąk

Elżbieta Grabias

Zbigniew Taczała

Iwona Grabek

Iwona Grabek

Renata Dybiak

Agnieszka Bąk

Monika Dudek

Beata Wesołowska

Robert Wesołowski

Mariola Napora

Piotr Demucha

Jacek Grabias

Barbara Studnicka

Pomoc pedagogiczno - psychologiczna

Beata Nizio

Agnieszka Bąk

Karolina Lenard

Anna Babij

Agnieszka Bąk

Małgorzata Dobrzyńska

Barbara Serafin 

Bogdan Serafin 

Aneta Pobereszko

Ilona Dźwigalska 

Ewa Złotkiewicz

Barbara Studnicka 

Aneta Piastowicz

Grzegorz Golec

Justyna Duńko

Iwona Grabek

Katarzyna Motek

Aleksandra Paczos

Barbara Kusiak 

Internat

Taczała Zbigniew, Dobrzyńska Małgorzata, Serafin Bogdan, Pobereszko Aneta, Dźwigalska Ilona, Złotkiewicz Ewa, Studnicka Barbara, Piastowicz Aneta, Golec Grzegorz, Duńko Justyna, Grabek Iwona,  Paczos Aleksandra, Kusiak Barbara, Babij Anna, Bąk Agnieszka.

Monika Gardiasz

Agnieszka Leszczyńska